paasylippu

Työväenmuseo

Tukijat


Työväenmuseo Werstas on valtakunnallinen erikoismuseo, joka toimii valtakunnalisesti sovittujen painopisteiden mukaisesti. Werstas ylläpitää myös kahta pienempää museokohdetta Lenin-museota ja Kuurojen museota. Werstas saa vuosittain avustusta toimintaansa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Tampereen kaupungilta. Kuurojen liitto ja Palkansaajasäätiö tukevat Werstasta oman kultuuriperintönsä säilyttämisessä. Werstaalla on myös toteutettu monia museopedagogiikkan kehittämiseen linkittyviä hankkeita, joihin on saatu apurahoja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Museovirastolta. Werstas on ollut mukana myös useissa Eu-hankkeissa, joihin on saatu rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ja EU Culture-ohjelmasta.