Työväenmuseo

Työelämän silmät 2021


Työntekijä valvoo paperirullan siirtoa tehdassalissaHankkeen tavoitteena on innostaa työntekijäammateissa toimivia tallentamaan omaa työelämäänsä ja kerätä aineistoa museon kokoelmiin. Työelämän silmät -hanke toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ammattiliittojen kanssa ja siihen on saatu Museoviraston avustusta ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin.

 

Hankkeessa kehitetään museon yhteisöllistä toimintaa. Työelämän silmät -hanke vahvistaa elinikäistä oppimista ja tuo esiin säällisten työpaikkojen, työelämän oikeuksien ja turvallisen työympäristön merkityksen. Ihmisten mahdollisuuksia osallistua museokokoelman rakentamiseen pyritään edistämään eri tavoin.

 

Työelämän tallentaminen museoissa alkoi sata vuotta sitten maatalouden vanhojen työtapojen, pyyntielinkeinojen ja käsityön tallentamisella. Nykydokumentointi ja teollisen menneisyyden tutkimus tekivät läpimurron 1970-luvulla. Tähän asti työntekoa työpaikoilla ovat  tallentaneet pääasiassa ulkopuoliset tutkijat. Nyt tavoitteena on kartuttaa suomalaisen työväenperinnön kokoelmia työntekijälähtöisestä näkökulmasta ja kasvattaa työpaikoille ihmisiä, joilla on silmät avoinna, puhelin valmiina ja intoa tallentaa muuttuvaa työelämää omasta näkökulmastaan. Museon roolina on kannustaa, innostaa ja kertoa mahdollisista tallentamisen kohteista. Päätökset tallentamisesta tekee kuitenkin työntekijä, ei enää museo.

 

Tavoitteena on tallentaa työpaikkojen arkea, kuten sosiaalisia tilanteita kahvihuoneissa tai taukotuvissa, työn herättämiä tunteita, kuten väsymystä tai kiirettä, työnteon erilaisia tilanteita, työmatkoja, työtaisteluita, muutoksia ja vastarintaa, luottamushenkilöitä, palavereja, työkoneita, työturvallisuutta sekä onnistumisen hetkiä.

 

Hankkeessa järjestetään koulutusta ja tietoiskuja liittojen jäsenille kulttuuriperinnön tallentamisen merkityksestä, dokumentoinnista ja sosiaalisen median käytöstä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia sosiaalisen median alustoja, avataan kokoelmajärjestelmää tallentajille sekä pyydetään kuvia sähköpostilla. Oleellisinta on yhteisöllisen tallentamisen mahdollistaminen.

 

Vuoden 2021 aikana Werstaan yhteisögalleria Komuutissa järjestetään hankkeen esittely. Kuvia ja niihin liittyviä tarinoita jaetaan hankkeen aikana myös sosiaalisessa mediassa Instagramissa ja Facebookissa. Kuviin toivotaan aihetunnistetta #duunikuva ja merkintää @werstas

 

Lisätiedot: projektitutkija Emilia Lemmetyinen, puh. 050 440 1192 etunimi.sukunimi@tyovaenmuseo.fi