paasylippu

Työväenmuseo

Nykyiset hankkeet


Society in the Museums (SOMUS) on portugalilaisen museologian tutkijan Lorena Sancho Querolin laaja tutkimushanke eurooppalaisten museoiden kulttuurisesta osallistamisesta vuosina 2014-2016. Hankkeessa on Werstaan lisäksi mukana museot Ruotsista, Espanjasta ja Portugalista. Toimintamalli keskittyy Werstaan osalta erityisesti Afrikka Suomessa-hankkeeseen ja osallistavan toimintamallin työstämiseen. Yhteistyöhön osallistuvat myös museologian professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Anna Rastas Tampereen yliopiston tutkijakollegiumista.

 

Feminismin kulttuuriperintö Werstas tekee tutkimusyhteistyötä tutkijatohtori Arja Turusen ja Jyväskylän yliopiston kolmivuotisesss hankkeessa, joka keskittyy feminismin kulttuuriperintöön. Turusen tutkimushankkeessa hyödynnetään Werstaan naisliikettä käsitteleviä kokoelmia.

 

 Afrikka Suomessa Werstas on mukana Akatemiatutkija Anna Rastaan ja Tampereen yliopiston viisivuotisessa afrikkalaisiin diasporiin keskittyvässä hankkeessa. Tutkimusyhteistyön tuloksena Työväenmuseo Werstaan kokoelmia kartutetaan ja syvennetään erityisesti antirasismin näkökulmasta. Rasisminvastaisella liikkeellä Suomessa on pitkä historia ja toiminta on vahvistunut viime aikoina.

 

Ehdota meille hanketta! Olemme aina kiinnostuneita uusista hankeideoista.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Hanke-ehdotukseni