Työväenmuseo

Nykyiset hankkeet


Työväenmuseo Werstas on valtakunnallinen erikoismuseo, joka toimii valtakunnalisesti sovittujen painopisteiden mukaisesti. Werstas ylläpitää myös kahta pienempää museokohdetta Lenin-museota ja Kuurojen museota. Werstas saa vuosittain avustusta toimintaansa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Tampereen kaupungilta. Kuurojen liitto ja Palkansaajasäätiö tukevat Werstasta oman kultuuriperintönsä säilyttämisessä. Werstaalla on myös toteutettu monia museopedagogiikkan kehittämiseen linkittyviä hankkeita, joihin on saatu apurahoja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Museovirastolta. Werstas on ollut mukana myös useissa Eu-hankkeissa, joihin on saatu rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ja EU Culture-ohjelmasta.

 

Sounds of Changes – äänimaisemien tallennusta
Työväenmuseo Werstaalla on mukana kaksivuotisessa EU-hankkeessa, jossa tallennetaan erilaisia äänimaisemia yhdessä viiden muun eurooppalaisen museon kanssa 2017-2019. Laitteiden ja koneiden muuttuessa vanhat äänet kaupunkiympäristössä, kodeissa ja työpaikoilla katoavat. Vaikka laitteet kerättäisiin museoiden kokoelmiin, ei niiden luomaa äänimaailmaa enää välttämättä pystytä palauttamaan. Museohanke tallentaa ääniä niiden syntyhetkellä, niiden oikeissa ympäristöissä. Äänet kerätään yhteiseen äänipankkiin kaikkien vapaasti käytettäväksi. Hanke on jatkoa aiemmalle Work With Sounds -hankkeelle ja äänipankissa on jo lähes 800 erilaista työhön ja arkeen liittyvää ääntä, hammaslääkärin porasta rasvakeittimeen ja kassakoneesta vatkaimeen.

Kansainvälisessä hankkeessa ovat Työväenmuseo Werstaan lisäksi mukana myös Flygvapenmuseum ja Arbetets museum (Ruotsi), LWL-Industriemuseum, Museum of Municipal Engineering in Krakow (Puola) sekä Technical Musueum of Slovenia (Slovenia).

Lisätietoa hankkeesta on tulossa Work with sounds -hankkeen verkkosivuille, osoitteeseen www.workwithsounds.eu

 

 

Afrikka  Suomessa Werstas on mukana Akatemiatutkija Anna Rastaan ja Tampereen yliopiston vuosina 2015-2020 toteutettavassa afrikkalaisiin diasporiin keskittyvässä hankkeessa. Tutkimusyhteistyön tuloksena Työväenmuseo Werstaan kokoelmia kartutetaan ja syvennetään erityisesti antirasismin näkökulmasta. Rasisminvastaisella liikkeellä Suomessa on pitkä historia ja toiminta on vahvistunut viime aikoina.

 

Ehdota meille hanketta! Olemme aina kiinnostuneita uusista hankeideoista.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Hanke-ehdotukseni