Työväenmuseo

Nykyiset hankkeet


Työväenmuseo Werstas on valtakunnallinen vastuumuseo, joka toimii valtakunnallisesti sovittujen painopisteiden mukaisesti. Werstas ylläpitää myös kahta pienempää museokohdetta Lenin-museota ja Kuurojen museota.

 

Werstas saa vuosittain avustusta toimintaansa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Tampereen kaupungilta. Kuurojen liitto ja Palkansaajasäätiö tukevat Werstasta oman kultuuriperintönsä säilyttämisessä.

 

Werstaalla on myös toteutettu monia museopedagogiikkan kehittämiseen linkittyviä hankkeita, joihin on saatu apurahoja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Museovirastolta. Werstas on ollut mukana myös useissa EU-hankkeissa, joihin on saatu rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ja EU Culture-ohjelmasta.

 


 

Edessä nainen uusissa suojavarusteissa, takana mies vanhassa työhaalarissa ison koneen äärellä.

Teollisuusmuseo 2021

 


Heritages of Hunger –
nälkä ja nälänhädät eurooppalaisena kokemuksena 2019-2024

 

 

 


 

Re-Connect / Re-Collect:
Crossing the Divides through Memories of Cold War Childhoods

 

Tampereen yliopiston koordinoima kansainvälinen ja monitieteellinen yhteistyöhanke kylmän sodan ajan lapsuuden muistoista sosialistisista maista. Muistoja on kerätty työpajoissa eri puolilla Eurooppaa. Muistojen pohjalta unkarilainen teatteriryhmä Dollardaddy Theatre Group tekee näytelmän, joka kiertää eri maissa. Näytelmän kanssa kiertää pienoisnäyttely aiheesta, minkä tuottaa Lenin-museo. Aiheesta toteutetaan myös laajempi näyttely, joka on avoinna Werstaalla vuonna 2021.

 

Hankkeen verkkosivut


Piston, Pen & Press

 

Werstas on kumppanina mukana hankkeessa, jossa tutkitaan teollisuustyöläisten kirjallisia harrastuksia 1840-luvulta 1910-luvulle Skotlannisssa ja Pohjois-Englannissa. Hankkeen tutkimustiimin muodostavat tutkijat Strathclyden (Glasgow) ja Manchesterin yliopistoista sekä Englannin rautatiemuseosta (National Railway Museum). Hankkeen rahoittaa Arts & Humanities Research Council (UK). Kolmivuotinen hanke alkoi 2018 ja vuonna 2021 julkistetaan hankkeessa koottu tietokanta. Hankkeen kansainvälinen konferenssi pidettiin kesäkuussa 2019 Tampereella Werstaalla.

 

Työväenlehtien, julkaistujen runojen ja omaelämänkertojen, kirjastojen ja lukusalien sekä yhdistystoiminnan historian perusteella tiedetään, että brittiläiset teollisuustyöläiset käyttivät ison osan niukasta vapaa-ajastaan kirjoittamalla, lukemalla sekä keskustelemalla kirjallisuudesta. Arkistotutkimuksen keinoin hankkeessa pyritään selvittämään kirjallisen kulttuurin aineksia, kertomaan niistä kirjastojen ja museoiden välityksellä uusille yleisöille ja luomaan uusia sisältöjä löytöjen pohjalta.

 

Lue lisää hankkeen kotisivuilta (englanniksi) www.pistonpenandpress.org

 


Ehdota meille hanketta! Olemme aina kiinnostuneita uusista hankeideoista.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Hanke-ehdotukseni