Työväenmuseo

Työväenperinnön tallennushanke 2018-2020


Suomalaisen työväenperinnön kokoelmien tallennus- ja tutkimushankkeessa Työväenmuseo Werstaalla keskitytään neljään temaattiseen kokonaisuuteen. Hankkeessa luetteloidaan ja digitoidaan paikallisten työväenyhdistysten aineistot, kahden työväenlehden aineistot (Kansan Lehti ja Valpas), Kivistön torpparimuseon esineistö ja museolle 2000-luvulla lahjoitetut työväenjärjestöjen aineistot.

 

Vanhimmat esineet ovat 1900-luvun alusta ja tuoreimmat edustavat 2010-luvun työväenliikkeen toimintaa. Keskeisiä teemoja ovat torpparit, työväenlehdistö, toiminta työväentaloilla, työväenmusiikki, ay-toiminta ja lapsitoiminta. Teemat kattavat huomattavan osan sellaisista työväenliikkeen historiaa kuvaavista kokoelmista, joita ei aiemmin ole museossa käyty läpi. 

 

Syksyn 2020 lopussa suomalaisen työväenliikkeen esineellinen historia olisikin saatu erittäin kattavasti luetteloitua ja digitoitua. Aineisto luetteloidaan museon kokoelmatietokantaan ja on julkisesti nähtävillä arjenhistoria.fi tietokannassa ja finna-fi tietokannassa. Kolmivuotinen hanke toteutetaan Riihi säätiön tuella.