Työväenmuseo

The Nordic Academy for Volunteer Management


2018-2020
Pohjoismaista yhteistyötä vapaaehtoistyön saralla

Pohjoismainen yhteistyöhanke, jossa on mukana museoita, pedagogeja ja arkistoalan ammattilaisia Norjasta, Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Tavoitteena on kehittää vapaaehtoistyön johtamista museoissa. Hanketta koordinoi NCK, Ruotsissa toimiva pohjoismainen kulttuuriperintökeskus.

 

Hankkeessa jatketaan aiempien vapaaehtoishankkeiden pohjalta. Werstas on ollut mukana myös aiemmassa Level Up -hankkeessa. Aiemmissa projekteissa on havaittu kulttuuriperintökohteissa tehtävän vapaaehtoistyön vahvistavan aktiivista kansalaisuutta ja elinikäistä oppimista sekä lisäävän hyvinvointia vähentämällä stressiä ja sosiaalista eristäytymistä. Monissa museoissa vapaaehtoiset tuovat oman tietämyksensä lisäksi museoihin avoimemman ilmapiirin, mikä mahdollistaa uusien yleisöjen saavuttamisen. Hankkeissa on kuitenkin todettu tarpeelliseksi kouluttaa ja tiedottaa toiminnan hyödyistä laajemmin. Jatkohankkeen tavoitteena onkin luoda verkostoja ja kouluttaa vapaaehtoistyötä koordinoivia ihmisiä pohjoismaisissa museoissa.