Työväenmuseo

Muuttuvat diasporat ja kansat


Etnografinen tutkimus afrikkalaisten diasporasta museoissa ja näyttelyissä eri maissa

Mielenosoittajat kantavat isoa banderollia, jossa teksti "STOP WAR NOT PEOPLE"

Werstas on mukana Akatemiatutkija Anna Rastaan ja Tampereen yliopiston vuosina 2015-2020 toteutettavassa afrikkalaisiin diasporiin keskittyvässä hankkeessa  Rethinking diasporas, redefining nations. Representations of African diaspora formations in museums and exhibitions.

 

Hankkeessa tutkitaan globaalia afrikkalaisten diasporaa sekä diasporayhteisöjä ja kulttuureja paikallisesti eri maissa: niiden asemaa, muotoutumista, diasporayhteisöissä tapahtuvia muutoksia sekä niiden keskinäisiä eroja ja niitä yhdistäviä tekijöitä. Tutkimus tuo näkyviin myös miten diasporayhteisöt ovat muuttaneet yhteiskuntia ja kulttuureita.

 

Hankkeen kumppanit ovat pääosin ulkomaisia tutkjoita, taiteilijoita, aktivisteja ja museoalan ammattilaisia. Suomalaisista museoista mukana ovat Työväenmuseo Werstas sekä Helinä Rautavaaran museo Espoossa. Tutkimusyhteistyön tuloksena Werstaan kokoelmia kartutetaan ja syvennetään erityisesti antirasismin näkökulmasta.

 

Hankkeesta lisää Anna Rastaan kotisivuilla