Työväenmuseo

Hiljainen tieto kiertoon -hanke


Werstaan ja Postimuseon yhteishankkeessa opetellaan hiljaisen tiedon tunnistamista ja jakamista sekä kehitetään siihen sopivia toimintatapoja. Hanke käynnistyi keväällä 2020 ja jatkui vuoden loppuun saakka.

 

Suomalaisella museokentällä on tapahtumassa sukupolvenvaihdos. Museoväki 2018-tutkimuksen mukaan 55 vuotta täyttäneitä museoammattilaisia oli alalla vuonna 2018 lähes 31 prosenttia. Alan työntekijöistä kolmannes vaihtuu eläkkeelle siirtymisten myötä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

 

Työuransa 1980-luvulla aloittaneiden työssäoloaikana museotyö on muuttunut alan kehittymisen myötä valtavasti. Työntekijöille on kertynyt kokemusta muutoksiin sopeutumisesta ja käytännön museotyöstä eri aikoina. Lähtevien henkilöiden tilalle rekrytoidaan usein työntekijöitä, joiden toimenkuva on erilainen kuin lähtijän. Siitä huolimatta uuden työntekijän urapolkua voisi tasoittaa kokemusperäinen tieto.

 

Mieshenkilö esittää viittoman "muistaa"Hankkeen kohderyhmänä on kummankin museon lähivuosina eläkkeelle siirtyvä henkilökunta. Kummankin museon henkilökunnalle järjestetään yhteistä koulutusta sekä koko museoalalle suunnattu seminaari. Projektissa kehitettyä toimintatapaa voivat hyödyntää myös muut museot.

 

Julkaisu hankkeen tuloksista: kuka_muistaa_julkaisu_werstas_postimuseo

 

 

Hiljainen tieto kiertoon -hankkeelle on saatu taloudellista tukea Museovirastolta museoiden osaamisen kehittämisen avustustuksista.