Työväenmuseo

Menneet hankkeet


Level Up
Level Up: Securing Quality in Managing Volunteers oli yhteispohjoismainen vapaaehtoistyön kehittämishanke vuosina 2016-2018. Hankkeessa kehitettiin vapaaehtoistyön koordinointia museoissa, kartoitettiin vapaaehtoistoimintaa kansallisella tasolla ja koottiin yhteen parhaita käytäntöjä pohjoismaisista museoista. Kevään 2017 aikana toteutettiin yhdessä hankkeeseen osallistuvien maiden museoliittojen kanssa kysely museoiden vapaaehtoistyön tilasta. Hanketta koordinoi Jamtlin museo Ruotsista. Työväenmuseo Werstaan lisäksi mukana olivat vetävä, Ringkøbing-Skjern Museum Tanskasta, Museene i Sør-Trøndelag Norjasta sekä asiantuntijaorganisaationa NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik. Hanke sai rahoitusta Nordplus Adult-ohjelmasta. Lue lisää hankkeesta täällä

 

Traamaa tehtaassa ja talolla
Werstaalla toteutettiin vuonna 2017 henkilökunnalle ja vapaaehtoisille hanke, jossa kehitettiin museodraaman käytäntöjä sekä valmiuksia monipuolisempaan esiintymiseen ja historian elävöittämiseen. Werstaalla järjestettiin improvisaatio- ja esiintymiskurssi, jonka ohjaajina toimi kaksi museodraamaan erikoistunutta draamapedagogia. Kurssilla opitun pohjalta toteutettiin lukuisia draamallisia kohtauksia, joita esitettiin yleisölle Työväenmuseo Werstaan itsenäisyyspäivän juhlassa 2017. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin uusi draamallisia opastuskierroksia. Hanke sai tukea Museoviraston innovatiivisten hankkeiden rahoituksesta.

 

 

 

Feminismin kulttuuriperintö -hankkeessa Werstas teki tutkimusyhteistyötä tutkijatohtori Arja Turusen ja Jyväskylän yliopiston kolmivuotisessa hankkeessa 2015-2017. Hanke keskittyi feminismin kulttuuriperintöön. Turusen tutkimushankkeessa hyödynnettiin Werstaan naisliikettä käsitteleviä kokoelmia.

 

 

 

 

 

 

Työväenliikkeen sosiaalista toimintaa kartoittava hanke toteutettiin Werstaalla vuonna 2016. Selvityksen suomalaisen työväenliikkeen piiriin kuuluneiden tai siitä lähtöisin olevien järjestöjen ja yhteisöjen toiminnasta yli sadan vuoden ajalta teki hankkeen tutkija Eeva-Maija Ingman-Toivonen. Hankkeen tuloksena vuonna 2017 ilmestyi Ingman-Toivosen kirjoittama julkaisu ”Työväen apu, paras apu. Suomalaisen työväenliikkeen sosiaalinen toiminta.”  Julkaisun sähköinen versio on luettavissa tästä.

 

 

 

 

Society in the Museums (SOMUS) on portugalilaisen museologian tutkijan Lorena Sancho Querolin laaja tutkimushanke eurooppalaisten museoiden kulttuurisesta osallistamisesta vuosina 2014-2016. Hankkeessa on Werstaan lisäksi mukana museot Ruotsista, Espanjasta ja Portugalista. Toimintamalli keskittyy Werstaan osalta erityisesti Afrikka Suomessa-hankkeeseen ja osallistavan toimintamallin työstämiseen. Yhteistyöhön osallistuvat myös museologian professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Anna Rastas Tampereen yliopiston tutkijakollegiumista.

 

 

 

 

Work with Sounds -hankkeessa vuosina 2013-2015 kerättiin katoavia teollisuuden ja työn ääniä. Werstas oli mukana yhtenä kuudesta eurooppalaisesta museosta. Hanketta rahoitti Euroopan kulttuuriohjelma. Hankkeessa kerätyt äänet löytyvät yhteisestä tietokannasta

 

 

 

 

 

 

 

Manner alla julman auringon
Werstaalla toteutettiin vuonna 2015 Afrikka Suomessa -näyttelyyn liittyvä hanke koululaisille. Hankkeessa toteutettiin opastettuja koululaiskierroksia ja työpajoja sekä Koneen säätiöltä saadun apurahan turvin myös tanssityöpajoja.  Kierrosten tavoitteena oli herättää kiinnostus Afrikkaan ja afrikkalaiseen diasporaan sekä suomalaiseen kehityspolitiikkaan.  Erityisesti keskityttiin ihmisoikeuksiin, demokratiaan, vastuullisen yhteiskunnan, luonnonvarojen kestävän hallinnan ja ympäristönsuojelun sekä inhimillisen kehityksen näkökulmiin. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatus varoista.  Afrikka Suomessa-näyttelyyn liittyvään opetusmateriaaliin voit tutustua täällä

 

 

 

Punainen Tampere oli kehittämishanke, jonka tavoitteena oli tuottaa toimintamalleja ja matkailutuotteita uuden museo-organisaation käyttöön. Punainen Tampere -kaupunkiopas sekä Punainen Tampere tuoteperhe julkaistiin vuoden 2014 aikana. Kesällä 2015 toteutettiin Punainen Tampere-näyttely sekä Punainen Tampere-opastuksia. 

 

 

 

 

 

 

Avara museo Werstas oli vuosina 2010-2013 mukana Avara museo-kehittyvä oppimisympäristö aikuisille-hankeessa, jossa kehitettiin aikuispedagogiikkaa. Hankkeessa Werstaan erityisenä kohderyhmänä olivat työttömät. Werstaalla järjestettiin tapahtumia, työpajoja ja opastuskierroksia sekä kehitettiin uudenlaisia toimintamalleja museoiden aikuiskävijöille. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Werstaan lisäksi Tampereen museoiden TAITE-yksikkö, Tekniikan museo, Porin taidemuseo, Satakunnan museo sekä CICERO-learning verkosto Helsingin yliopistosta. Hanketta koordinoi Museoliitto. Hanke sai Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta.