Työväenmuseo

Menneet hankkeet


Tälle sivulle on koottu lista Werstaalla aiemmin toteutetuista hankkeista.

 

Jos haluat lisätietoa museolla käynnissä olleista projekteista, ota yhteyttä:
kokoelmapäällikkö Leena Ahonen
puh. 050 440 1164
leena.ahonen(at)tyovaenmuseo.fi


Työväenperinnön tallennushanke 2018-2020


The Nordic Academy for Volunteer Management 2018-2020


 

 

Osuusliikkeen myyymälä kerrostalon kivijalassa kuvattuna ulkoa, pihalla kaksi henkilöä, nainen astumassa sisälle ovesta

Tuhatkunta kuvaa Tarmolasta

 


Mieshenkilö esittää viittoman "muistaa"

Hiljainen tieto kiertoon 2020

 


  

 

Muuttuvat diasporat ja kansat 2015-2020

 


Sounds of Changes -hankkeen tunnus

Sounds of Changes 2017-2019

 


Henkilö suihkuttaa maalia levylle

Level Up 2016-2018

 


Kolme henkilöä rooliasuissa näyttelytilassaTraamaa tehtaassa ja talolla 2017

Werstaalla toteutettiin vuonna 2017 henkilökunnalle ja vapaaehtoisille hanke, jossa kehitettiin museodraaman käytäntöjä sekä valmiuksia monipuolisempaan esiintymiseen ja historian elävöittämiseen. Werstaalla järjestettiin improvisaatio- ja esiintymiskurssi, jonka ohjaajina toimi kaksi museodraamaan erikoistunutta draamapedagogia. Kurssilla opitun pohjalta toteutettiin lukuisia draamallisia kohtauksia, joita esitettiin yleisölle Työväenmuseo Werstaan itsenäisyyspäivän juhlassa 2017. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin uusi draamallisia opastuskierroksia. Hanke sai tukea Museoviraston innovatiivisten hankkeiden rahoituksesta.

 


Teksti "Kauneusihanteet vahingoittavat vakavasti sinua ja ympärilläsi olevia."Feminismin kulttuuriperintö 2015-2017

Werstas teki tutkimusyhteistyötä tutkijatohtori Arja Turusen ja Jyväskylän yliopiston kolmivuotisessa hankkeessa 2015-2017. Hanke keskittyi feminismin kulttuuriperintöön. Turusen tutkimushankkeessa hyödynnettiin Werstaan naisliikettä käsitteleviä kokoelmia.

 


Kansikuva julkaisusta, teksti " Työväen apu, paras apu"Työväenliikkeen sosiaalisen toiminnan kartoitus 2016

Selvityksen suomalaisen työväenliikkeen piiriin kuuluneiden tai siitä lähtöisin olevien järjestöjen ja yhteisöjen toiminnasta yli sadan vuoden ajalta teki hankkeen tutkija Eeva-Maija Ingman-Toivonen. Hankkeen tuloksena vuonna 2017 ilmestyi Ingman-Toivosen kirjoittama julkaisu ”Työväen apu, paras apu. Suomalaisen työväenliikkeen sosiaalinen toiminta.”  Julkaisun sähköinen versio on luettavissa tästä.

 


tunnus, teksti "SoMus Society in the Museums"Society in the Museums (SOMUS) 2014-2016

SOMUS on portugalilaisen museologian tutkijan Lorena Sancho Querolin laaja tutkimushanke eurooppalaisten museoiden kulttuurisesta osallistamisesta vuosina 2014-2016. Hankkeessa on Werstaan lisäksi mukana museot Ruotsista, Espanjasta ja Portugalista. Toimintamalli keskittyy Werstaan osalta erityisesti Afrikka Suomessa-hankkeeseen ja osallistavan toimintamallin työstämiseen. Yhteistyöhön osallistuvat myös museologian professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Anna Rastas Tampereen yliopiston tutkijakollegiumista.

 


Kuulosuojaimet ja teksti "WORK WITH SOUNDS"Work with Sounds 2013-2015

Work with Sounds -hankkeessa vuosina 2013-2015 kerättiin katoavia teollisuuden ja työn ääniä. Werstas oli mukana yhtenä kuudesta eurooppalaisesta museosta. Hanketta rahoitti Euroopan kulttuuriohjelma. Hankkeessa kerätyt äänet löytyvät yhteisestä tietokannasta

 


Manner alla julman auringon 2015

Afrikka Suomessa -näyttelyyn liittyvässä hankkeessa toteutettiin opastettuja koululaiskierroksia ja työpajoja sekä Koneen säätiöltä saadun apurahan turvin myös tanssityöpajoja.  Kierrosten tavoitteena oli herättää kiinnostus Afrikkaan ja afrikkalaiseen diasporaan sekä suomalaiseen kehityspolitiikkaan.  Erityisesti keskityttiin ihmisoikeuksiin, demokratiaan, vastuullisen yhteiskunnan, luonnonvarojen kestävän hallinnan ja ympäristönsuojelun sekä inhimillisen kehityksen näkökulmiin. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatus varoista.  Afrikka Suomessa-näyttelyyn liittyvään opetusmateriaaliin voit tutustua täällä

 


Tunnus teksti "PUNAINEN TAMPERE"Punainen Tampere 2014-2015

Kehittämishankkeen tavoitteena oli tuottaa toimintamalleja ja matkailutuotteita uuden museo-organisaation käyttöön. Punainen Tampere -kaupunkiopas sekä Punainen Tampere -tuoteperhe julkaistiin vuoden 2014 aikana. Kesällä 2015 toteutettiin Punainen Tampere -näyttely sekä Punainen Tampere -opastuksia. 

 


Tunnus, jossa teksti "avara museo OPEN MUSEUM"Avara museo 2010-2013

Hankkeessa kehitettiin aikuispedagogiikkaa. Werstaan erityisenä kohderyhmänä olivat työttömät. Werstaalla järjestettiin tapahtumia, työpajoja ja opastuskierroksia sekä kehitettiin uudenlaisia toimintamalleja museoiden aikuiskävijöille. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Werstaan lisäksi Tampereen museoiden TAITE-yksikkö, Tekniikan museo, Porin taidemuseo, Satakunnan museo sekä CICERO learning -verkosto Helsingin yliopistosta. Hanketta koordinoi Museoliitto. Hanke sai Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta.