Työväenmuseo

Oppimateriaalit


eVaatevallankumous

Oppimateriaalia peruskoulun etäopetukseen käsityötunneille. Vaatteiden alkuperään, materiaaleihin ja huoltamiseen liittyviä tehtäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi agenttitehtävän ja haasteen sekä visan muodossa. Mukana on myös roolipeli, jossa voi eläytyä vaateteollisuuden työntekijäksi.

Materiaalin tavoitteena on herättää keskustelua omista kulutusvalinnoista, opettaa tiedonhakutaitoja sekä perehdyttää omiin vaikutusmahdollisuuksiin.

 

eVaatevallankumous -materiaaleihin


 

 

 

tyovaenliike.fi

tyovaenliike.fi/kouluille/oppimateriaaleja
Sivustolla on vuoden 1918 tapahtumiin liittyviä historiallisia dokumentteja sekä niihin liittyviä tehtäviä. Oppimateriaali sopii muun muassa yläkoulun ja lukion historian opetukseen.

 

tyovaenliike.fi -sivuilla on myös artikkeleita suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä ja työväenliikkeen vaiheista 1800-luvun lopulta 2000-luvulle. Aikakausia ja niihin liittyviä ilmiöitä käsitellään monipuolisesti, esimerkiksi varhaisen työväenliikkeen kohdalla voi perehtyä siihen, miten ajatus 8 tunnin työpäivän vaatimuksesta tuli suomalaiseen yhteiskuntakeskusteluun. Sivuilta voi lukea myös 1960-luvun yhteiskunnallisesta murroksesta, hyvinvointivaltion rakentamisesta tai 1990-luvun lamasta. Artikkeleihin liittyy runsas kuvitus arkistojen ja museon kuvista ja esineistä.

 


Afrikka_Suomessa_opetuspaketti_kuvaAfrikka Suomessa -opetusmateriaali

Monipuolinen opetuspaketti, jossa on mukana muun muassa lyhytdokumentteja, elokuvia, valokuvia ja radio-ohjelmia.

Tehtävät sopivat parhaiten yläkoululaisille ja toiselle asteelle, mutta osa on sovellettavissa myös alakoululaisille.

Sopivia sisältöjä löytyy etenkin äidinkielen, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, maantieteen, musiikin, elämänkatsomustiedon, uskonnon, kuvataiteen ja  terveystiedon opetukseen.

Materiaali kattaa monia globaalikasvatuksellisia teemoja ja sen tavoitteena on avartaa oppilaiden
maailmankuvaa ja rohkaista heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

 

Materiaali pohjautuu Työväenmuseo Werstaalla 2015 avoinna olleeseen samannimiseen näyttelyyn, joka käsitteli afrikkalaistaustaisten ihmisten ja yhteisöjen elämää ja arkea Suomessa.

Materiaali on tuotettu yhteistyössä Maailmankoulun kanssa ja sen tekemiseen on saatu tukea Ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden rahoituksesta.

 

Opetusmateriaalin voit ladata tästä (PDF, 1,7 Mt)

Materiaalin sisällä olevat linkit eri aineistoihin on merkitty oranssein kehyksin. Jos linkin sijainnin ilmaisema kehys ei näy omalla laitteellasi, lataa tiedosto ja avaa Acrobat Reader -ohjelmalla.


 

museolaukku_nettiin

Lainattava Töitä ja tunnelmia -laukku

Laukusta löytyy esineitä ja kuvia, jotka liittyvät eri tavoin työhön ja arkipäivään. Laukkua voi käyttää esimerkiksi muistelun ja oman elämän pohtimisen apuvälineenä. Sen avulla voi miettiä tulevaisuutta ja omia vahvuuksia sekä kiinnostuksen kohteita. Laukusta löytyy ohjeet sen käyttöön, mutta sitä saa käyttää myös vapaasti omalla tavalla ryhmästä ja käyttötilanteesta riippuen.

Laukkua voi lainata Työväenmuseo Werstaalta 1–4 viikoksi kerrallaan tai sopimuksen mukaan. Laukun lainaaminen on ilmaista, mutta se pitää itse noutaa museolta.

 

Tiedustelut:
Asiakaspalveluvastaava
Sanna Moskari,
puh. 010 420 9221
sanna.moskari(at)tyovaenmuseo.fi

 

 


 

Työpajoja tehtaissa –materiaali

Teollisuushistoriaa elävöittäviä tehtäviä eri oppiaineisiin ja perusopetuksen eri luokka-asteille.

Työpajoja tehtaissa –materiaaliin


 

Juuret maailmalla, koti Suomessa -tarinoita maahanmuuttajien elämästä

Verkkonäyttely käsittelee maahanmuuttoa eri näkökulmista. Lue maahanmuuttajien elämäntarinoita, kuuntele heidän omaäänisiä kokemuksiaan ja tee aiheeseen liittyviä tehtäviä.

 

Kokonaisuus soveltuu käytettäväksi opetuksessa yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Opettajille sivusto tarjoaa ideoita ja ohjeita verkkonäyttelymateriaalin hyödyntämiseksi opetuksessa.

Juuret maailmalla, koti Suomessa


 

Lisätietoa oppimateriaaleista:

Museolehtori Hanna Yli-Hinkkala
p. 010 420 9228
hanna.yli-hinkkala(at)tyovaenmuseo.fi