Työväenmuseo

Opettajille


Yhteystiedot

Työväenmuseo Werstas

Väinö Linnan aukio 8

33210 Tampere

puh. 010 420 9220

info@tyovaenmuseo.fi

Werstaan esteettömyys

 

 

 

Ohjeita opettajille 

Museokäynnin ja kouluopetuksen yhteensovittaminen

Opintokäynti museoon koostuu vierailun suunnittelusta ja valmistelusta, itse vierailusta ja sen purkamisesta. Usein aihe kannattaa rajata kohtalaisen tarkasti, koska museossa on paljon nähtävää eivätkä tiukat aikataulut onnistu. Opetettavan kokonaisuuden ja museon tarjonnan sovittaminen yhteen on koulun ja museon yhteistyön kulmakivi. Jos näyttelyyn tutustutaan omana kokonaisuutenaan, opas rakentaa käynnin sisällön näyttelyn keskeisten kysymysten varaan. Oppimistavoitteet eivät saisi olla liian hallitsevia, vaan ne antavat kehykset ennakoimattomalle oppimistilanteelle.

 

Ennen museokäyntiä

Ota aina yhteyttä museoon hyvissä ajoin joko asiakaspalveluvastaavaan tai museolehtoriin. Varsinkin vilkkaimpina luokkaretkiaikoina museossa voi olla ruuhkaa. Samalla voidaan yhdessä suunnitella tulevaa vierailua.

Omatoimivierailuille voi etsiä vinkkejä museon oppimateriaaleista

 

Museokäynnin aikana

Opettajalla on museokäynnillä keskeinen rooli myös silloin, kun Werstaalta on tilattu opastus. Oleellista on herättää opintokäynnin aikana keskustelua ja vuorovaikutusta. Oppilaille tulisi antaa mahdollisuus myös tarkastella, tutkia ja ymmärtää nähtyä henkilökohtaisella tasolla, mutta ryhmää ei pidä päästää hajaantumaan ilman ohjeita ja valvontaa. On hyvä muistaa, että museossa ryhmä on aina opettajan vastuulla.

 

Museokäynnin jälkeen

Vierailun ja opitun jälkeen oppilaat ovat usein saaneet melkoisen palan pureskeltavakseen ja sen jäsentäminen ei tapahdu itsestään. Opittua olisi hyvä päästä soveltamaan. Koulussa voidaan tehdä kokoavia tehtäviä, kuten palautekeskusteluja, kirjoitelmia, kuvataidetta, ryhmätöitä tai draamaa. Museokäynti voidaan liittää myös osaksi laajempaa projektia, lopputyötä tai vaikkapa kurssin päättävää koetta. Museokäyntejä voi olla myös kurssin aikana useita. Käynnin jälkeen on myös hyvä antaa palautetta Werstaalle, jotta voimme kehittää museopedagogisia palveluitamme.


Paja

Paja on Werstaan museopedagoginen työpajatila, joka sijaitsee näyttelytilojen yhteydessä. Pajassa on mahdollista toteuttaa erilaisia tehtäviä oppilaiden kanssa. Pajaa hyödynnetään museon omissa työpajoissa, mutta tila on myös vierailevien luokkien käytettävissä etukäteen sopimalla.


Yhteystiedot ja varaukset:

Asiakaspalveluvastaava Sanna Moskari p. 010 420 9221 tai
Museolehtori Hanna Yli-Hinkkala p. 010 420 9228
etunimi.sukunimi@tyovaenmuseo.fi

 


 

Lisätietoa
Museolehtori Hanna Yli-Hinkkala
p. 010 420 9228
etunimi.sukunimi@tyovaenmuseo.fi