paasylippu

Työväenmuseo

Opettajille


Yhteystiedot

Työväenmuseo Werstas

Väinö Linnan aukio 8

33210 Tamperep.

010 420 9220

info@tyovaenmuseo.fi

Werstaan esteettömyys

 

IMG_6610_ullar_avara

 

Ohjeita opettajille – museokäynnin ja kouluopetuksen yhteensovittaminen

Opintokäynti museoon koostuu vierailun suunnittelusta ja valmistelusta, itse vierailusta ja sen purkamisesta. Usein aihe kannattaa rajata kohtalaisen tarkasti, koska museossa on paljon nähtävää eivätkä tiukat aikataulut onnistu. Opetettavan kokonaisuuden ja museon tarjonnan sovittaminen yhteen on koulun ja museon yhteistyön kulmakivi. Jos näyttelyyn tutustutaan omana kokonaisuutenaan, opas rakentaa käynnin sisällön näyttelyn keskeisten kysymysten varaan. Oppimistavoitteet eivät saisi olla liian hallitsevia, vaan ne antavat kehykset ennakoimattomalle oppimistilanteelle.

 

Ennen museokäyntiä

Ennen käyntiä ota aina yhteyttä museoon, joko museoemäntään tai museolehtoriin. Varsinkin vilkkaimpina luokkaretkiaikoina museossa voi olla ruuhkaa. Samalla voidaan yhdessä suunnitella tulevaa vierailua.

 

Museokäynnin aikana

Opettajalla on museokäynnillä keskeinen rooli myös silloin, kun Werstaalta on tilattu opastus. Oleellista on herättää opintokäynnin aikana keskustelua ja vuorovaikutusta. Oppilaille tulisi antaa mahdollisuus myös tarkastella, tutkia ja ymmärtää nähtyä henkilökohtaisella tasolla, mutta ryhmää ei pidä päästää hajaantumaan ilman ohjeita ja valvontaa. On hyvä muistaa, että museossa ryhmä on aina opettajan vastuulla.

 

Museokäynnin jälkeen

Vierailun ja opitun jälkeen oppilaat ovat usein saaneet melkoisen palan pureskeltavakseen ja sen jäsentäminen ei tapahdu itsestään. Opittua olisi hyvä päästä soveltamaan. Koulussa voidaan tehdä kokoavia tehtäviä, kuten palautekeskusteluja, kirjoitelmia, kuvataidetta, ryhmätöitä tai draamaa. Museokäynti voidaan liittää myös osaksi laajempaa projektia, lopputyötä tai vaikkapa kurssin päättävää koetta. Museokäyntejä voi olla myös kurssin aikana useita. Käynnin jälkeen on myös hyvä antaa palautetta Werstaalle, jotta voimme kehittää museopedagogisia palveluitamme.


Paja

Paja on Werstaan museopedagoginen työpajatila, joka sijaitsee näyttelytilojen yhteydessä. Pajassa on mahdollista toteuttaa erilaisia tehtäviä oppilaiden kanssa. Pajaa hyödynnetään museon omissa työpajoissa, mutta tila on myös vierailevien luokkien käytettävissä etukäteen sopimalla.

Yhteystiedot ja varaukset
museoemäntä Raija Kuismap. 010 420 9269
Museolehtori Hanna Yli-Hinkkalap. 010 420 9228
etunimi.sukunimi@tyovaenmuseo.fi

 


Oppimateriaalit

 

Töitä ja tunnelmia -laukkulainattavaksi

Laukku on materiaalipaketti, joka koostuu esineistä ja kuvista, jotka liittyvät eri tavoin työhön ja arkipäivään. Laukusta löytyy ohjeet sen käyttöön. Laukkua voi käyttää esimerkiksi muistelun ja oman elämän pohtimisen apuvälineenä. Sen avulla voi miettiä tulevaisuutta ja omia vahvuuksia sekä kiinnostuksen kohteita. Laukkua saa käyttää myös vapaasti omalla tavalla ryhmästä ja käyttötilanteesta riippuen.

 

Lainausohjeet:Laukkua voi lainata Työväenmuseo Werstaalta 1–4 viikoksi kerrallaan tai sopimuksen mukaan.Laukun lainaaminen on ilmaista, mutta se pitää itse noutaa museolta.

 

 

Työpajoja tehtaissa –kirja

Teollisuushistoriaa elävöittäviä tehtäviä eri oppiaineisiin ja perusopetuksen eri luokka-asteille.

 

Juuret maailmalla, koti Suomessa.

Verkkonäyttely Juuret maailmalla, koti Suomessa kertoo maahanmuuttajien elämästä. Kaikille avoimen verkkonäyttelyn tavoitteena on suvaitsevaisuuden lisääminen ja maahanmuuton ymmärtäminen sekä maahanmuuttajakäsitteen laajentaminen.Kokonaisuus soveltuu käytettäväksi opetuksessa yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Verkkonäyttelyssä voi selataja lukea maahanmuuttajien elämäntarinoita, kuunnella heidän omaäänisiä kokemuksiaan ja tehdä aiheeseen liittyviä tehtäviä. Opettajille sivusto tarjoaa ideoita ja ohjeita verkkonäyttelymateriaalin hyödyntämiseksi opetuksessa.

 

Lisätietoa
Museolehtori Hanna Yli-Hinkkala
p. 010 420 9228
etunimi.sukunimi@tyovaenmuseo.fi