paasylippu

Työväenmuseo

Tietopalvelut


Kuva-arkisto

Työväenmuseo Werstas toimittaa kuvituksen tutkimuksiin, artikkeleihin, historiikkeihin, näyttelyihin ja muihin kuvatarpeisiin.
Werstaan kokoelmissa on noin 350 000 valokuvaa 1800-luvun lopulta aina 2000-luvulle saakka. Aihepiireiltään kuvakokoelmat liittyvät sosiaalihistoriaan ja suomalaiseen työelämään. Erityisen hyvin kokoelmissa ovat edustettuina kuluttajien osuustoimintaliike ja työväenperinne.

 

kehruusta

 

Kiertonäyttelyt

Werstas jakaa mielellään osaamistaan muille museoille. Kaikkiaan kuusi Werstaan omiin tiloihinsa tekemää näyttelyä on vuosina 2008–2013 ollut esillä muissa museoissa 17 eri kertaa.

 

Historiikit ja selvitykset

Werstas tarjoaa asiantuntevaa tutkimustyötä ulkopuolisella rahoituksella. Tilattavat tutkimusprojektit voivat olla esimerkiksi historiikkeja, näyttelyitä, artikkeleita tai vaikkapa luentoja.Esimerkiksi historiikkien tuottamisessa tilaajille pystytään tarjoamaan kokonaispakettia, johon sisältyy tutkimukseen perustuva käsikirjoitus, kuvamateriaali, taitto sekä painotyön kilpailutus. Museo tarjoaa kirjoittajalle työtilat ja työvälineet. Museolla on hyvät yhteydet ja kaukolainaussopimukset työväen perinnettä tallentaviin arkistoihin. Tilaustutkimukset perustuvat laadukkaaseen tutkimustyöhön, jossa materiaalina on käytetty tutkimuskohdetta valottavaa arkistomateriaalia. Lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi haastatteluaineistoa. Tutkimuksen laajuudesta sovitaan tilaajan kanssa niin, että tutkimus-ja kirjoitustyöhön on riittävästi aikaa.Tilaajina voivat olla esimerkiksi Työväen museoyhdistyksen jäsenyhteisöt ja muut järjestöt, joiden toiminta asettuu museon osaamisalueille. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset työväen poliittiset järjestöt, ammattiliitot, ammattiosastot sekä muut kansalaisjärjestöt.