Työväenmuseo

Antirasismi


Työväenmuseo Werstas on perustanut valtakunnallisen antirasismi-kokoelman, jota kartutetaan nyt maanlaajuisella keruukampanjalla

 

Syksyn 2015 aikana kärjistynyt pakolaistilanne ja voimakas kansanliikehdintä ovat tärkeitä perusteita antirasismin ajankohtaiseen dokumentoimiseen. Sekä rasistiset että antirasistiset liikkeet toimivat nyt aktiivisesti, ja aihe herättää paljon keskustelua. Valtakunnallisena sosiaalihistorian erikoismuseona Werstas keskittyy dokumentoinnissaan suomalaiseen antirasismiin ja suvaitsevaisuuden puolesta tapahtuvaan liikehdintään. Museo antaa toiminnallaan tukensa suvaitsevaiselle Suomelle.

 

Keruun tavoitteena on kartuttaa Werstaan antirasistista kokoelmaa keräämällä museon kokoelmiin esineitä ja valokuvia sekä henkilökohtaisia tarinoita. Aineiston avulla on mahdollista tarkastella yhteiskunnallisia muutoksia antirasistisen viitekehyksen kautta. Kerättävän materiaalin käyttö näyttelytoiminnassa tarjoaa museokävijöille mahdollisuuksia haastaa näkemyksiään vaikkapa rakenteellisen rasismin luonteesta, ja avata inhimillisiä kokemuksia aihepiirin takaa. Aineisto on myös tutkijoiden käytettävissä.

 

Lahjoitettava aineisto voi olla erilaisten kampanjoiden ja tempausten materiaalia, tarroja, lentolehtisiä, kantaaottavia vaatteita, henkilökohtaisiin avainkokemuksiin liittyviä muistoesineitä, levyjä, julisteita, valokuvia, haastatteluja tai kertomuksia. Esineiden tai kuvien iällä tai rahallisella arvolla ei ole merkitystä. Tärkeintä on materiaaliin liittyvä tarina ja taustatiedot. Keruun aikana saatuja aineistoja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös syksyllä 2017 avattavassa Vapauden museossa.

 

Arkaluontoisenkaan materiaalin lahjoittaminen ei ole ongelma, sillä Werstas huolehtii tarvittaessa lahjoittajien anonymiteetistä ja materiaalin oikeuksista.

 

Antirasismi-kokoelman kartutus jatkuu keruun jälkeenkin osana Werstaan pysyvää kokoelmatoimintaa.

 

Keruun yhteyshenkilönä toimii: kokoelmapäällikkö Leena Ahonen

p. 050-440 1164 / leena.ahonen@tyovaenmuseo.fi

 

antirasismi