Työväenmuseo

Lahjoitukset


Kuinka teen lahjoituksen?

Werstas kerää ensisijaisesti esineitä ja valokuvia. Museo ottaa kokoelmiinsa harkitusti myös kirjoja, lehtiä ja muita painotuotteita, arkistomateriaalia sekä ääni- ja kuvatallenteita. Suuremmat arkistokokonaisuudet museo ohjaa eteenpäin muille työväen perinnelaitoksille. Museon kokoelmissa on tällä hetkellä noin 60 000 esinettä ja noin 360 000 valokuvaa.

 

Werstas kerää ja tallentaa seuraavia aihepiirejä:
I SOSIAALIHISTORIA
A Kuluttajien osuustoimintaliike ja liiketoiminta
B Kansanliikkeet
C Poliittinen työväenliike
D Työväen kulttuuritoiminta
E Sukupuoli-ja seksuaalivähemmistöt
F Viittomakieliset
G Vuoden 1917-1918 tapahtumat
H Marginaali-ilmiöt

 

II SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ
I Työympäristöt ja työtavat
J Työelämän laatu
K Työturvallisuus
L Työttömyys
M Ammattiyhdistysliike

 

III NEUVOSTOHISTORIA
N Suomalainen työväenliike Neuvostoliitossa
O Suomen ja Neuvostoliiton suhteet
P Neuvostoesineet ja matkamuistot
Q Vladimir Iljitš Lenin ja Suomi

 

tkk_53700

Museo on kiinnostunut kaikesta aiheeseen liittyvästä materiaalista. Aineisto voi olla aivan uuttakin, tässä päivässä syntynyttä. Esineen taustalla oleva tarina on tärkeä, ei sen ikä tai ulkomuoto. Julisteet, flaijerit, valokuvat, vaatteet, mielenosoituskyltit, lehdet, levyt, postikortit, käsityöt ja monenlainen esineistö kodin-, työelämän ja vapaa-ajan piiristä voivat olla kiinnostavia museoesineitä. Kiinnostava esine voi olla sata vuotta vanha tai syntynyt viime viikolla. Tärkeintä on materiaaliin liittyvä tarina ja taustatiedot. Milloin, missä, miksi ja kuka ovat keskeisiä kysymyksiämme Museon kokoelmahenkilökunta tekee lahjoitustarjouksista päätökset kokouksissan. Päätöstä helpottaa se, jos lahjoitusaineistosta on kerättynä jo mahdollisimman paljon tietoa ja siitä on esimerkiksi valokuva. Arkaluontoisenkaan materiaalin lahjoittaminen ei ole ongelma, sillä Werstas huolehtii tarvittaessa lahjoittajien anonymiteetistä. Museo ottaa vastaan kerrallaan yhden kappaleen kutakin asiaa, eli esimerkiksi kahta samanlaista esinettä ei kannata tarjota museolle. Esine- ja valokuvamateriaalin lisäksi Werstas ottaa vastaan myös arkistomateriaalia, jonka se siirtää kansalaisjärjestöjä tallentaviin arkistoihin. Kaikista lahjoituksista tehdään luovutussopimus.

 

Lisätietoja:
Leena Ahonen
kokoelmapäällikkö
p. 010 420 9225, 050-440 1164
etunimi.sukunimi@tyovaenmuseo.fi

 


Mistä tiedän, onko museolla jo tiettyä esinettä/teosta kokoelmissaan?

Voit tarkistaa tilanteen Arjenhistoria.fi-palvelusta. Huomioi kuitenkin, että kaikki museon aineisto ei näy siellä (esimerkiksi arkaluontoinen ja luetteloimaton materiaali). Museon henkilökunta auttaa mielellään lahjoitustarjouksissa.