Työväenmuseo

Kokoelmayhteistyö


Werstas tekee jatkuvaa yhteistyötä muiden museoiden, työväenperinnelaitosten ja tiedeyhteisön kanssa. Werstas tarjoaa aktiivisesti osaamistaan kaikien työelämästä ja sosiaalihistoriasta kiinnostuneiden käyttöön.

 

Työväen perinnelaitokset

 

  • Kansan arkisto
  • Lenin-museo
  • Työväenliikkeen kirjasto
  • Työväen arkisto
  • Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
  • Työväen muistitietotoimikunta
  • Työväenmuseo Werstas
  • Työväenperinne – Arbetartradition ry

Kansainvälisesti Werstas kuuluu muiden eurooppalaisten työväenperinnelaitosten ja työväenmuseoiden joukkoon. Werstas osallistuu esimerkiksi Worklab ja IALHI -verkostojen toimintaan. Lenin-museolla ja Kuurojen museolla on omat verkostonsa, joissa Werstas on mukana. 

 

Werstas on osallistunut mukana kansainvälisessä Work with Sounds -kulttuuriperintöhankkeessa, jossa kuusi museota tallensi työhön liittyviä ääniä koneista ja laitteista eri puolilla Eurooppaa. Yleisölle avoimessa tietokannassa on katoavien työmenetelmien ja työympäristöjen äänimaailmaa. Tietokantaan

 

Työväentutkimus

Työväen perinnelaitosten vuosikirja ilmestyy kerran vuodessa. Runsas satasivuinen lukupaketti pitää sisällään mm. artikkeleita ja kirja-arvioita. Vuosikirjaa on julkaistu vuodesta 1987 – voit lukea kaikki tähän mennessä julkaistut vuosikirjat täältä. Vuosikirjaa julkaisee Työväenperinne – Arbetartradition ry, joka pitää yllä Työväenliikkeen kirjastoa Sörnäisissä ja toimii työväen perinnelaitosten yhteistyöelimenä.

 

060

 

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura (THPTS) on tieteellinen seura, joka järjestää alaansa liittyviä seminaareja ja muita tapahtumia sekä julkaisee esimerkiksi työhön, työväkeen, työmarkkinoihin, työväenliikkeeseen ja työväenkulttuuriin liittyviä tieteellisiä julkaisuja. Seuran seminaareja järjestetään kesäaikaan Werstaalla. Seuran sivuilla voit esimerkiksi lukea julkaisuja tai liittyä jäseneksi.

 

TAKO ja Werstaan rooli

Tallennus-ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO perustettiin vuonna 2009. TAKO-työskentelyn keskeinen tavoite on valtakunnallinentallennustyönjako, joka auttaa museoita esineiden keräämisessäja voimavarojen suuntaamisessa kunkin museon ydintehtävään.

 

Werstas tallentaa ainoana museona seuraavia kohteita:

Kuluttajien osuustoimintaliike ja liiketoiminta
Kansanliikkeet -> Naisasialiike
Kansanliikkeet -> Rauhanliike
Kansanliikkeet -> Ympäristöliike
Poliittinen työväenliike
Työväenkulttuuritoiminta
Sukupuoli-ja seksuaalivähemmistöt
Viittomakieliset
Neuvostohistoria

 

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi

Tyovaenlaulu.fi-sivusto tarjoaa tietoa työväenmusiikista sekä kokoaa piiriinsä ihmisiä ja lauluja, jotka ovat vähäosaisten puolella sekä ottavat kantaa demokratian, tasa-arvon, rauhan, suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta.
Lisätietoja