Työväenmuseo

Historiapalvelut


Historiikit ja selvitykset

 

Werstas tarjoaa asiantuntevaa tutkimustyötä ulkopuolisella rahoituksella. Tilattavat tutkimusprojektit voivat olla esimerkiksi historiikkeja, näyttelyitä, artikkeleita tai vaikkapa luentoja. Esimerkiksi historiikkien tuottamisessa tilaajille pystytään tarjoamaan kokonaispakettia, johon sisältyy tutkimukseen perustuva käsikirjoitus, kuvamateriaali, taitto sekä painotyön kilpailutus. Museo tarjoaa kirjoittajalle työtilat ja työvälineet. Museolla on hyvät yhteydet ja kaukolainaussopimukset työväen perinnettä tallentaviin arkistoihin.

 

Tilaustutkimukset perustuvat laadukkaaseen tutkimustyöhön, jossa materiaalina on käytetty tutkimuskohdetta valottavaa arkistomateriaalia. Lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi haastatteluaineistoa. Tutkimuksen laajuudesta sovitaan tilaajan kanssa niin, että tutkimus-ja kirjoitustyöhön on riittävästi aikaa. Tilaajina voivat olla esimerkiksi Työväen museoyhdistyksen jäsenyhteisöt ja muut järjestöt, joiden toiminta asettuu museon osaamisalueille. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset työväen poliittiset järjestöt, ammattiliitot, ammattiosastot sekä muut kansalaisjärjestöt.

 

Esimerkkejä tilaustutkimuksista

 

Kivijalka. Tampereen Työväenyhdistys 1945-2015
Tutkija Keijo Rantanen kirjoitti vuonna 2016 julkaistun Kivijalka-historiateoksen. Tampereen Työväenyhdistyksen tilaama teos kuvaa Tampereen  Työväenyhdistyksen ja Tampereen Työväentalon sotienjälkeistä aikaa. Yhdistyksen ja rakennuksen historiasta nousee esiin lukuisia kiinnostavia henkilöitä, tapahtumia ja arkista aherrusta. Teos kertoo myös työväenyhdistyksen suojassa kasvaneen Tampereen Työväen Teatterin vaiheista.

 

 

 

Valmet Technologies -kulttuuriperintöhanke
Vuosina 2016-17 toteutettiin  kulttuuriperintöhanke Valmet Technologies Oy:n kanssa. Hankkeessa toteutettiin Valmetin Hankkion tehtaan uusi tehdasmuseo joka kertoi 220 vuotta täyttävän tehtaan ja sen edeltäjien historiaa 1700-luvulta tähän päivään. Hankkeessa myös digitoitiin tehtaan kuva-arkiston valokuvia.

 

 

 

 

 

Työväen apu, paras apu. Suomalaisen työväenliikkeen sosiaalinen toiminta
Projektitutkija Eeva-Maija Ingman-Toivonen kirjoitti vuonna 2016 Kuluttajaosuustoiminnan säätiölle selvityksen työväenliikkeen piirissä tehdystä sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta avustustoiminnasta Suomessa. Selvityksen pohjalta julkaistiin teos Työväen apu, paras apu sekä kirjana että sähköisenä versiona.

 

 

 

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton KK:n historia
Projektitutkija Tiina Ranto kirjoitti vuonna 2016 Osuuskunta Tradekalle Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK:n historiateoksen otsikolla Kuluttajan asialla. Teos pureutuu KK:n ja edistysmielisen osuustoiminnan värikkäisiin vaiheisiin viimeisen sadan vuoden aikana ja pohtii osuustoiminnan merkitystä myös nykypäivän Suomessa.

 

 

 

 

Rakennusliiton historia-hanke
Rakennusliiton rahoittamassa hankkeessa digitoitiin yhteensä 1001 historiallista valokuvaa suomalaiseen rakennustoimintaan liittyen. Werstaalla digitoidut kuvat kuuluvat Kansan Arkiston valokuvakokoelmaan ja ne löytyvät Arjenhistoria.fi-verkkoportaalista. Hankkeessa tehtiin myös Rakennusliitolle juhlakirja Ihmisiä ja telineitä. Vuonna 2015 julkaistun teoksen toimittivat tutkija Keijo Rantanen ja Marita Viinamäki. Kirjan visuaalisesta ulkoasusta vastasi Kati Lehtinen.

 

 

Yhteystiedot

Leena Ahonen
kokoelmapäällikkö
p. 010 420 9264, 050 440 1164