Työväenmuseo

Kokoelmat ja tutkimus


Museo kerää tietoa ja tallentaa aineistoa kokoelmiinsa jälkipolvia varten. Rakennukset, esineet ja kuvat ovat katoavaisia, samoin niihin liittyvä tieto. Museo voi säilyttää muistoja ja tarinoita, vaikka aineellinen kulttuuriperintö tuhoutuisi vuosien saatossa. Työväenmuseo Werstas tallentaa kuvia ja esineitä aitoina todistuskappaleina ihmisistä, ilmiöistä ja tapahtumista eri aikoina.

 

Werstaan kokoelmilla on pitkät juuret, jotka ulottuvat osin myös sotia edeltävään aikaan. Tänä päivänä Werstaan tallennusalue ulottuu laajalle työväen ja työelämän historiasta sosiaalihistorian kysymyksiin ja marginaaleihin. Yhdistyminen Kuurojen museon kanssa toteutui vuonna 2012 ja Lenin-museon kanssa 2014. Yhdistymisten tuloksena on syntynyt suomalaisen työväenperinnön kansalliskokoelma, joka koostuu noin 60 000 esineestä ja 360 000 valokuvasta. Lisäksi museolla on laaja kirjasto, pienpainatteita ja arkistoaineistoa.

 


Werstas kerää ja tallentaa seuraavia aihepiirejä:

I SOSIAALIHISTORIA
A Kuluttajien osuustoimintaliike ja liiketoiminta
B Kansanliikkeet
C Poliittinen työväenliike
D Työväen kulttuuritoiminta
E Sukupuoli-ja seksuaalivähemmistöt
F Viittomakieliset
G Vuoden 1917-1918 tapahtumat
H Marginaali-ilmiöt

 

II SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ
I Työympäristöt ja työtavat
J Työelämän laatu
K Työturvallisuus
L Työttömyys
M Ammattiyhdistysliike

 

III NEUVOSTOHISTORIA
N Suomalainen työväenliike Neuvostoliitossa
O Suomen ja Neuvostoliiton suhteet
P Neuvostoesineet ja matkamuistot
Q Vladimir Iljitš Lenin ja Suomi

 

Onko sinulla aineistoa, jonka haluat lahjoittaa museoon? Katso toimintaohjeet täältä!

 


Tutustu kokoelmiimme verkossa – Arjenhistoria.fi

 

Vuonna 1994 Werstas teki historiaa, ja toi ensimmäisenä suomalaisena museona kokoelmansa verkkoon selattaviksi. 
Nykyään Työväenmuseo Werstas ylläpitää useiden museoiden ja arkistojen yhteistä Arjenhistoria.fi -portaalia. 
Palvelusta on yleisön haettavissa yli satatuhatta historiallista valokuvaa ja esinettä, joista Werstaan omiin kokoelmiin kuuluu reilu kolmannes.

 

Arjenhistoria.fi -palvelussa mukana olevat museot ja arkistot:

Työväenmuseo Werstas
Tekniikan museo
Sähkömuseo Elektra
Päivälehden museo
Helsingin yliopistomuseo
Suomen siirtolaisuusmuseo
Kultamuseo
Työväen Arkisto
Kansan Arkisto

rengas_kahvi

 

Työväenmuseo Werstaan kokoelmapoliittinen ohjelma

Kokoelmapoliittinen ohjelma kiteyttää museon kokoelmien identiteetin ja toiminta-ajatuksen. Ohjelma määrittelee mitä museon kokoelmissa on, mitä museo kerää ja miten keruuta toteutetaan. Samalla ohjelma määrittelee erilaiset museon kokoelmaprosessit, kuten esineiden vastaanoton ja luetteloinnin,esinelainat ja esineiden poistot. Ohjelma käsittelee myös kokoelmien ja ja niiden karttumisen tulevaisuutta.

Kokoelmapoliittinen ohjelma on tarkoitettu Werstaan työntekijöiden lisäksi myös muille museoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ohjelmaa päivitetään noin viiden vuoden välein –viimeisin päivitys on otettu käyttöön huhtikuussa 2014.

Viimeisin kokoelmapoliittinen ohjelma PDF-tiedostona