Työväenmuseo

Hankkeet


Työväenmuseo Werstas osallistuu vuosittain lukuisisiin hankkeisiin. Hankkeiden avulla on muun muassa toteutettu monia kokoelmaprojekteja sekä kehitetty vapaaehtoistyötä ja museopedagogiikkaa. Voit tutustua käynnissä oleviin hankkeisiin tällä sivulla. Menneitä hankkeita voit selata täällä.

Nykyiset hankkeet

Sounds of Changes – äänimaisemien tallennusta
2017–2019

 

 

 

Työväenmuseo Werstaalla on käynnissä kaksivuotinen EU-hanke, jossa tallennetaan erilaisia äänimaisemia yhdessä viiden muun eurooppalaisen museon kanssa. Museohanke haluaa tallentaa tulevaisuudessa katovia ääniä niiden syntyhetkellä, niiden oikeissa ympäristöissä.  

 

Äänet kerätään yhteiseen äänipankkiin kaikkien vapaasti käytettäväksi. Hanke on jatkoa aiemmalle Work With Sounds -hankkeelle ja äänipankissa on jo lähes 800 erilaista työhön ja arkeen liittyvää ääntä, hammaslääkärin porasta rasvakeittimeen ja kassakoneesta vatkaimeen.

 

Kansainvälisessä hankkeessa ovat Työväenmuseo Werstaan lisäksi mukana myös Flygvapenmuseum ja Arbetets museum (Ruotsi), LWL-Industriemuseum, Museum of Municipal Engineering in Krakow (Puola) sekä Technical Musueum of Slovenia (Slovenia).

 

Lisätietoa hankkeesta on tulossa Work with sounds -hankkeen verkkosivuille, osoitteeseen www.workwithsounds.eu

 

Level Up -hanke
2016–2018

nayttelyn_rakennusta

Työväenmuseo Werstaalla on toiminut vuodesta 2013 vapaaehtoistyön ohjelma nimeltään Museosakki. Tällä hetkellä mukana on 22 vapaaehtoista. Museosakkilaiset työskentelevät mm. kokoelmien parissa järjestäen ja luetteloiden kuvakokoelmia sekä kirjoja. Osa vapaaehtoisista on myös mukana rakentamassa näyttelyitä sekä järjestämässä tapahtumia.

 

Työväenmuseo Werstas pyydettiin suomalaiskumppaniksi yhteispohjoismaiseen vapaaehtoistyön kehittämishankkeeseen. Level Up: Securing Quality in Managing Volunteers -hanke toteutetaan vuosina 2016–2018. Hankkeessa on mukana viisi toimijaa Ruotsista, Tanskasta, Suomesta ja Norjasta. Työväenmuseo Werstaan lisäksi mukana ovat hanketta vetävä Jamtlin museo Ruotsista, Ringkøbing-Skjern Museum Tanskasta, Museene i Sør-Trøndelag Norjasta sekä asiantuntijaorganisaationa NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik. Hanke on saanut rahoitusta Nordplus Adult-ohjelmasta.

 

Hankkeessa kehitetään vapaaehtoistyön koordinointia kussakin osallistujamuseossa, kartoitetaan vapaaehtoistoimintaa kansallisella tasolla ja kootaan yhteen parhaita käytäntöjä pohjoismaisista museoista. Kevään 2017 aikana toteutetaan yhdessä kunkin maan Museoliiton kanssa kysely museoiden vapaaehtoistyön tilasta.

 

Lisätietoja:

 

museonjohtaja Kalle Kallio

kalle.kallio@tyovaenmuseo.fi, 040-716 7520

 

yleisöpalvelupäällikkö Ulla Rohunen

ulla.rohunen@tyovaenmuseo.fi, 050-440 1157

 

museoiden_yo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kehittamis_iltapaiva

 

 

 

 

 

 

Society in the Museums (SOMUS) on portugalilaisen museologian tutkijan Lorena Sancho Querolin laaja tutkimushanke eurooppalaisten museoiden kulttuurisesta osallistamisesta vuosina 2014-2016. Hankkeessa on Werstaan lisäksi mukana museot Ruotsista, Espanjasta ja Portugalista. Toimintamalli keskittyy Werstaan osalta erityisesti Afrikka Suomessa-hankkeeseen ja osallistavan toimintamallin työstämiseen. Yhteistyöhön osallistuvat myös museologian professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Anna Rastas Tampereen yliopiston tutkijakollegiumista.

 

Feminismin kulttuuriperintö Werstas tekee tutkimusyhteistyötä tutkijatohtori Arja Turusen ja Jyväskylän yliopiston kolmivuotisesss hankkeessa, joka keskittyy feminismin kulttuuriperintöön. Turusen tutkimushankkeessa hyödynnetään Werstaan naisliikettä käsitteleviä kokoelmia.

 

 Afrikka Suomessa Werstas on mukana Akatemiatutkija Anna Rastaan ja Tampereen yliopiston viisivuotisessa afrikkalaisiin diasporiin keskittyvässä hankkeessa. Tutkimusyhteistyön tuloksena Työväenmuseo Werstaan kokoelmia kartutetaan ja syvennetään erityisesti antirasismin näkökulmasta. Rasisminvastaisella liikkeellä Suomessa on pitkä historia ja toiminta on vahvistunut viime aikoina.